HELP DYLAN IN GEBED EN MET FINANCIËLE MIDDELEN NAAR OEKRAÏNE

Dylan gaat naar Oekraïne!

1,5 miljoen militairen vechten voor hun vrijheid. Meer dan 300 duizend gewonden en meer dan 75 duizend doden. Velen lopen mentale problematiek op en deze groep is erg groot en groeiende. De kerkleiders weten niet hoe hiermee om te gaan en kwamen tot het volgende van wie zij zochten:

1e Hij moet weten wat Post Traumatische Stress Stoornis is.

2e Hij moet hiermee kunnen werken.

3e Hij moet een christen zijn.

4e Hij moet militair geweest zijn met gevechtservaring.

Dylan slaagt voor deze vacature en is de geroepene van God om hierheen te gaan.

Eind juni vertrekt Dylan richting Kiev de hoofdstad van Oekraïne. Daar gaat zal hij een grote groep leiders trainen om eerste hulp te bieden voor PTSS. Vervolgens zal Dylan naar het front gaan om daar in verschillende steden kleine groepen leiders te trainen. De ziekenhuizen liggen overvol met militairen die hij gaat bezoeken en bemoedigen in woord en daad.

Spreken op militairen kazernes in Oekraïne.

Het is heel bijzonder dat Dylan is uitgenodigd om voor de Oekraïense militairen te spreken die op rotatie zijn die van de gevechten bijkomen om vervolgens weer terug te gaan. Tijdens deze acties zal Dylan het Evangelie prediken om vele militairen te winnen voor koning Jezus.

Wat is daarnaast heel belangrijk in oorlogstijd?

Dylan weet uit eigen ervaring dat een lach op het gezicht van een kind zo waardevol is. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de militair. Het klinkt misschien gek, maar momenteel is er geen snoep en juist door snoepgoed uit te delen en kinderknuffels zoals teddy beren of leuke zachte knuffels heelt het kind en de militair. Daarom vragen wij gebed en financiële ondersteuning voor deze unieke reis naar Oekraïne.

Wij beschikken over een ANBI status waardoor u een belastingvoordeel kunt hebben bij uw jaarlijkse aangiften.