AANBEVELINGEN

ANDEREN OVER ONE FOR CHRIST

Ton Heemskerk
Deelnemende Voorganger van t’ Kruispunt uit Katwijk.

Dylan is een bevlogen man van God die vanuit een uitzonderlijke passie voor mensen het goede nieuws wil laten horen en zien. Hij heeft visie om Nederland weer “gewoon” te laten zijn met de kracht van het evangelie. Ik zou het toejuichen als Dylan het werk kan blijven doen waar hij voor geroepen is. Nederland heeft de stem van Dylan nodig. Zowel binnen als buiten de kerk. Daarom is het een geweldig idee om “One for Christ” te ondersteunen door middel van gebed en financiën en een stuk bemoediging.

Lees Meer В�

Anthon van der Laak
stichting Kingdom Ministries

One for Christ is DE schakel waardoor de oogst van evangelisten niet verloren gaat. Ruim 65% van de mensen die een keus maken voor Jezus vinden geen connectie met een gemeenschap. Discipelen maken is Jezus opdracht waar de meeste evangelisten niet in uitblinken. Daarom ondersteun ik One for Christ van harte en moedig elke gemeente aan om aan te haken bij dit project.

One for Christ wil gemeenten assisteren in het ontwikkelen van visie op evangelisatie en kan Evangelisatie projecten opzetten in je regio.

Evangelisten die bekeerlingen via de app begeleiden naar de lokale gemeente. Ook jouw gemeente. Een triple winst situatie. De evangelist, de bekeerling en jij als de Gemeente.

Lees Meer В�

Jaap Dieleman
De Heilbode en Abba Child Care Int.

Ik ken Dylan persoonlijk en ben diverse keren samen met Dylan op zendingsreis geweest in binnen en buitenland. Met “One for Christ” is Dylan een prachtig initiatief gestart om kerken, gelovigen en bedieningen aan elkaar te verbinden in onze liefde voor Jezus met het verlangen om in dit ‘netwerk’ van samenwerking een groot oogst van zielen te vangen voor Koning Jezus. Want een zal er duizend verslaan en twee tienduizend. Met hoe meer mensen we de handen ineenslaan, hoe meer kostbare mensen we mogen bereiken met de geweldige boodschap van Gods liefde, vergeving en redding. Ik wil zijn initiatief van harte bij u aanbevelen en u vragen zich aan te sluiten en dit werk van harte te steunen.

Lees Meer В�

Jaap Spaargaren
Voorganger Evangelie Gemeente Lisse
(Thuis Gemeente van Dylan)

Dylan is een enthousiaste man vol van geloof en passie, hij is gefocust op zijn doelen en wil koste wat het kost die doelen bereiken.

Als God gesproken heeft in zijn leven, dan neemt hij Gods beloften letterlijk en jaagt die achterna.

Dit kan Dylan doen omdat hij een fantastische vrouw naast zich heeft, die hem van harte ondersteunt, maar ook soms de teugels aantrekt als dingen uit balans dreigen te raken.

Dylan spreekt op grote conferenties in het buitenland waar velen tot geloof komen, maar ook voor Nederland heeft hij de wens om met een wagen met podium door het land heen te trekken naar de steden om daar het evangelie te prediken in de kracht van de Heilige Geest met de tekenen en wonderen die daarop volgen. Er zijn al hele bijzondere dingen gebeurd als Dylan op straat staat te getuigen van zijn Heer en Heiland Jezus Christus, blinde ogen werden geopend doven gingen horen en mensen die in een scootmobiel zaten gingen weer lopen en nog veel meer.

Dylan heeft stichting One for Christ in het leven geroepen. Dylan ziet het als zijn van God gegeven opdracht, mensen vinden en redden voor Jezus Christus. Maar als mensen gered zijn, dan moeten ze ook ergens thuis gaan komen waar ze een warme groep mensen vinden die hen kunnen helpen om sterk te worden in hun geloof.

Omdat Dylan gelooft in de gemeente als Gods voorziening voor mensen en Zijn middel om mensen een thuis te bieden, te laten groeien zodat ze sterk worden en daardoor ook zelf het geloof weer uit gaan leven, heeft hij One for Christ opgezet.

Een project waarbij iedereen die iemand, waar dan ook ter wereld, het evangelie uitlegt en degene neemt Jezus aan de gelegenheid geeft om een gemeente voor zo’n persoon te vinden in de plaats waar hij woont of daar dichtbij. Een app die precies aangeeft waar daar ergens in de buurt een gemeente of kerk is die graag deze mensen verder willen helpen!

Lees Meer В�

Machiel Jonker
Voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)

Ongeveer een jaar geleden had ik een kennismaking met Dylan de Bruin. Dylan vertelde mij zijn levensverhaal en dat van zijn vrouw en dat op zich was al indrukwekkend. Vervolgens deelde hij met me wat God aan het doen is in en door zijn leven. Wat mij betreft waren het verhalen die je ook tegen komt in de Handelingen van de apostelen. Wonderen op straat, het evangelie buiten de muren van de kerk.

Je kunt alleen maar heel dankbaar zijn als je hoort hoe God iemand als Dylan gebruikt. Wat ook goed bij me binnenkwam was Dylan’s leergierigheid. Hij laat zich graag coachen door mannen van God die al langer in de bediening staan. Want Dylan is eerlijk genoeg om te delen hoe ook zijn bediening zich ontwikkelt en ook hij worstelingen kent. Wie niet?

Wat we nog eens temeer aansprak in Dylan’s verhaal was zijn visie op de samenwerking met de plaatselijke gemeenten. In de eerste plaats is hij zelf geworteld in de EG Lisse, waar hij mag dienen in evangelisatie- en genezingssamenkomsten. Ik sprak zijn enthousiaste voorganger…. Maar de hartklop van de visie van Dylan is bovendien dat hij in zijn bediening wil samenwerken met de plaatselijke gemeente, zowel in training en begeleiding alsook doorverwijzing van mensen die op straat aangeraakt worden.

Als voorzitter van de VPE kon ik alleen maar hartelijk instemmen met deze visie.
Daarom deze hartelijke aanbeveling van Dylan en One for Christ bij u als gemeenteleider.

Lees Meer В�

GEVOEL VAN VERANTWOORDELIJKHEID

Op mijn 30e kreeg ik een verlangen om Jezus bekend te maken. Met al mijn moed ging ik de straat op en begon ik te doen wat ik voelde. Het moment kwam eraan dat ik voor het eerst genezing ging uitspreken voor een moeder en haar dochter, terwijl ik mijn handen op de rug plaatste genazen zij. Zij kozen voor een leven met Jezus en zo ging ik door heel mijn land. Altijd als ik op een nieuwe locatie kwam vroeg ik aan mensen of hier een kerk was, want ik voelde een verantwoordelijkheid om nieuwe gelovigen niet aan hun lot over te laten.