Dylan is een bevlogen man van God die vanuit een uitzonderlijke passie voor mensen het goede nieuws wil laten horen en zien. Hij heeft visie om Nederland weer “gewoon” te laten zijn met de kracht van het evangelie. Ik zou het toejuichen als Dylan het werk kan blijven doen waar hij voor geroepen is. Nederland heeft de stem van Dylan nodig. Zowel binnen als buiten de kerk. Daarom is het een geweldig idee om “One for Christ” te ondersteunen door middel van gebed en financiën en een stuk bemoediging.
Lees Meer В�

Ton HeemskerkDeelnemende Voorganger van t’ Kruispunt uit Katwijk.

One for Christ is DE schakel waardoor de oogst van evangelisten niet verloren gaat. Ruim 65% van de mensen die een keus maken voor Jezus vinden geen connectie met een gemeenschap. Discipelen maken is Jezus opdracht waar de meeste evangelisten niet in uitblinken. Daarom ondersteun ik One for Christ van harte en moedig elke gemeente aan om aan te haken bij dit project.
Lees Meer В�

Anthon van der Laakstichting Kingdom Ministries

Ik ken Dylan persoonlijk en ben diverse keren samen met Dylan op zendingsreis geweest in binnen en buitenland. Met “One for Christ” is Dylan een prachtig initiatief gestart om kerken, gelovigen en bedieningen aan elkaar te verbinden in onze liefde voor Jezus met het verlangen om in dit ‘netwerk’ van samenwerking een groot oogst van vissen te vangen voor Koning Jezus. Ik wil zijn initiatief van harte bij u aanbevelen en u vragen zich aan te sluiten en dit werk van harte te steunen.
Lees Meer В�

Jaap DielemanDe Heilbode en Abba Child Care Int.

Dylan is een enthousiaste man vol van geloof en passie, hij is gefocust op zijn doelen en wil koste wat het kost die doelen bereiken. Dylan spreekt op grote conferenties in het buitenland waar velen tot geloof komen, maar ook voor Nederland heeft hij de wens om met een wagen met podium door het land heen te trekken naar de steden om daar het evangelie te prediken in de kracht van de Heilige Geest met de tekenen en wonderen die daarop volgen.
Lees Meer В�

Jaap SpaargarenVoorganger Evangelie Gemeente Lisse
(Thuis Gemeente van Dylan)

Dylan vertelde mij zijn levensverhaal en dat van zijn vrouw en dat op zich was al indrukwekkend. Vervolgens deelde hij met me wat God aan het doen is in en door zijn leven. Wat mij betreft waren het verhalen die je ook tegen komt in de Handelingen van de apostelen. Wonderen op straat, het evangelie buiten de muren van de kerk. Daarom deze hartelijke aanbeveling van Dylan en One for Christ bij u als gemeenteleider.
Lees Meer В�

Machiel JonkerVoorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)