Ongeveer een jaar geleden had ik een kennismaking met Dylan de Bruin. Dylan vertelde mij zijn levensverhaal en dat van zijn vrouw en dat op zich was al indrukwekkend. Vervolgens deelde hij met me wat God aan het doen is in en door zijn leven. Wat mij betreft waren het verhalen die je ook tegen komt in de Handelingen van de apostelen. Wonderen op straat, het evangelie buiten de muren van de kerk.

Je kunt alleen maar heel dankbaar zijn als je hoort hoe God iemand als Dylan gebruikt. Wat ook goed bij me binnenkwam was Dylan’s leergierigheid. Hij laat zich graag coachen door mannen van God die al langer in de bediening staan. Want Dylan is eerlijk genoeg om te delen hoe ook zijn bediening zich ontwikkelt en ook hij worstelingen kent. Wie niet?

Wat we nog eens temeer aansprak in Dylan’s verhaal was zijn visie op de samenwerking met de plaatselijke gemeenten. In de eerste plaats is hij zelf geworteld in de EG Lisse, waar hij mag dienen in evangelisatie- en genezingssamenkomsten. Ik sprak zijn enthousiaste voorganger…. Maar de hartklop van de visie van Dylan is bovendien dat hij in zijn bediening wil samenwerken met de plaatselijke gemeente, zowel in training en begeleiding alsook doorverwijzing van mensen die op straat aangeraakt worden.

Als voorzitter van de VPE kon ik alleen maar hartelijk instemmen met deze visie.
Daarom deze hartelijke aanbeveling van Dylan en One for Christ bij u als gemeenteleider.