One for Christ is DE schakel waardoor de oogst van evangelisten niet verloren gaat. Ruim 65% van de mensen die een keus maken voor Jezus vinden geen connectie met een gemeenschap. Discipelen maken is Jezus opdracht waar de meeste evangelisten niet in uitblinken. Daarom ondersteun ik One for Christ van harte en moedig elke gemeente aan om aan te haken bij dit project.

One for Christ wil gemeenten assisteren in het ontwikkelen van visie op evangelisatie en kan Evangelisatie projecten opzetten in je regio.

Evangelisten die bekeerlingen via de app begeleiden naar de lokale gemeente. Ook jouw gemeente. Een triple winst situatie. De evangelist, de bekeerling en jij als de Gemeente.