Pinkstergemeente Sjaloom

Het doel van pinkstergemeente Sjaloom is het Koninkrijk van God te doen groeien door de grote opdracht van Jezus in Matteüs 28:18-20 uit te voeren in Heerhugowaard en de omliggende plaatsen tot aan de uitersten van de aarde. De grote opdracht betekent het Evangelie verkondigen zoals Jezus dat deed: ‘Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u’. In woord en in werken van kracht en barmhartigheid. Het houdt ook in dat we discipelen maken zoals Jezus dat deed: door voorbeeld, onderwijs en relatie. Het middel daartoe is gemeentebouw in Heerhugowaard en gemeentestichting op andere plaatsen.

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Matteüs 28, 18-20 (NBV)

Telefoonnummer
Adres
Deimoslaan 19 1702 CK Heerhugowaard