Volle Evangelie Gemeente de Aar

Wij zijn een kleine pinkstergemeente die het verlangen heeft om in afhankelijkheid van God en van elkaar gemeente te zijn. Wij willen als gemeente naar jou kijken  met de ogen van Jezus. Wij vieren continu dat Jezus ons gered heeft door voor ons aan het kruis te gaan, maar we staan ook stil bij het feit, dat wij allemaal mensen zijn die leven in een gebroken wereld. Wij willen graag met jou onze liefde voor God en Jezus delen. Ons verlangen is dat jij een relatie met God krijgt en dat jij de werking van de Heilige Geest leert kennen. Op die manier kan je Gods liefde voor jou in je leven gaan ervaren.

Een goede manier om ons te leren kennen is door onze samenkomst op zondag 10:30 u een aantal keer te bezoeken. Naast de wekelijkse samenkomst hebben wij diverse activiteiten: kinderactiviteiten, tieneractiviteiten, bijbelstudie, gebedsavonden, jaarlijkse gemeenteweekend en cursussen. Ook werken wij actief samen met gemeentes uit onze omgeving om diverse activiteiten zoals braderiedienst, alphacursus en Zomer Zang aan Zee te organiseren.

Telefoonnummer
Adres
sand-ambachtstraat 76, 2691 BR 's Gravenzande