Zout en Licht

Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus – ook de lokale gemeente – een groep mensen is die door God is samengebracht voor een gemeenschappelijk doel.

Het doel van een lokale gemeente is het uitvoeren van de taak die Jezus Christus geeft: Zoek mijn Koninkrijk en maak alle volkeren tot Mijn discipelen.

Jezus Zelf bouwt Zijn gemeente. Dat is Zijn taak. Onze taak is om doelgericht te zijn als zoutend zout en lichtend licht in de wereld.

We geloven dat de lokale gemeente meer is dan een zondagse samenkomst en een aantal activiteiten voor de leden door de week.

Alles wat we doen of laten dient direct of indirect te maken te hebben met zoeken van Zijn Koninkrijk en het maken van discipelen in de wereld.

Telefoonnummer
Adres
Boomberglaan 6, 1217 RK Hilversum, Nederland