De tijd is aangebroken om de handen ineen te slaan

Juist nu is het de tijd om de handen ineen te slaan en samen sterk te staan als Evangelie verspreidende bedieningen en organisaties die vooropgaan om mensen te redden.

“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.”

Johannes 17:20-23

U maakt gebruik van de OFC app

Iedereen die het Evangelie weer deelt met andere mensen maakt bijzondere gebeurtenissen mee. Het is de liefde die in iemands hart komt en het is de liefde die geneest. Onze ervaring leert dat velen die zo aangeraakt worden direct kiezen voor Jezus. Met deze app kunnen wij alle geïnteresseerden automatisch koppelen aan christelijke geloofsgemeenschappen in de regio waar zij wonen.

Deze app is voor de volgende activiteiten geschikt:

  • Straat Evangelie
  • Christelijke events
  • Op uw werk
  • Evangelisatie campagnes
  • Thuis
  • Openbaar vervoer
  • Restaurant

Het maakt dus niet meer uit waar u bent, want op ieder moment is deze app uw hulpmiddel om geredde zielen een thuis te geven. Doordat iedere individu en organisatie zijn eigen identiteit behoud werken wij samen aan het grote verlossingsplan van onze Vader.

Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods

Romeinen 8:19