Wat zegt de bijbel?

“Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.
Toen je het onderstaande gebed uitsprak, ontving je het eeuwige leven als een geschenk van God.Heb je dit nog niet gedaan mag je het ook nu doen, God hoort je en kent je hart.

Lieve Heer Jezus,

Kom in mijn hart. Vergeef me mijn zonden. Was en reinig me. Zet me vrij, Jezus.
Dank U, dat U stierf voor mij.
Ik geloof, dat U weer bent opgestaan en dat U weer terug zult komen voor mij.
Vul mij met uw Heilige Geest.
Geef me uw passie voor de mensen, die u nog niet kennen.
En vrijmoedigheid om het Evangelie van Jezus door te geven.
En honger naar de dingen van God.
Ik ben gered. Ik ben opnieuw geboren.
Ik ben vergeven en ik ben op weg naar de hemel, omdat ik Jezus in mijn hart heb.

De bijbel, het woord van God

In het filmpje hiernaast zal Bernard Oudhoff je meer vertellen wat de bijbel nou precies voor boek is. Wat staat erin? Maar ook wat is het doel van de bijbel. We hopen hierdoor dat je zo wat meer over de bijbel te weten komt. En er misschien zelf ook wel in gaat lezen.

In het volgende gedeelte gaan we je op weg helpen in je relatie met God.